BioBit Logo

Reactivi laborator clinic

Reactivii sunt produsi de firme certificate conform standardului ISO 9001. Documentația întocmită pentru fiecare lot de produse conţine toate rezultatele controalelor din timpul producţiei şi validarea produsului finit. Toate produsele sunt însoţite de certificate de analiză.

Principalele linii de producţie sunt:

           -     reactivi de diagnostic pentru chimie clinica

           -     reactivi de diagnostic pentru electroforeza

           -     teste rapide latex

Echipamentele automate de producție permit fabricarea de flacoane în cantități mari, pentru fiecare lot.
Toate fazele de producţie sunt realizate in camere cu atmosferă controlată pentru ca rezultatele testelor de calitate și diagnosticare să fie cât mai corecte.


Produse: